06.08.2020թ., Հինգշաբթի
ԳԼԽԱՎՈՐ » ԼՐԱՀՈՍ » ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գորիսի պետական քոլեջում իրականացվող հեռավար և առցանց (էլեկտրոնային) ուսուցման ութերորդ շաբաթի ամփոփում

2019-2020 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակն արդեն մոտենում է ավարտին, սակայն Գորիսի պետական քոլեջում ութ շաբաթ է շարունակվում է հեռավար և առցանց (էլեկտրոնային) ուսուցումը՝ ըստ մոդուլային դասացուցակների և ուսումնական պրոցեսի ժամանակացույցի:

Ութերորդ շաբաթվա ընթացքում լեզվահասարակագիտական ամբիոնի վարիչ Աննա Ամարյանի կողմից դասալսվել է Հեղինե Առաքելյանը:

Քոլեջի պրակտիկայի վարիչ Մերի Հակոբյանի և բժշկական մասնագիտությունների և բնագիտկան առարկաների ամբիոնի վարիչ Լիաննա Գևորգյանի կողմից ուսումնական պրակտիկաներ ունեցող մասնագիտությունների համապատասխան կուրսերի ուսանողների հետ իրականացվել է պրակտիկաների շրջանակում նախատեսվող աշխատանքների քննարկում, հստակեցում:

Հեռավար և առցանց ուսուցման ութերորդ շաբաթվա ընթացքում դասապրոցես է իրականացվել «Համակարգիչների շահագործում», «Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում», «Քույրական գործ», «Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում», «Նախադպրոցական կրթություն», «Խոհարարական գործ» և «Մանկաբարձական գործ» մասնագիտություններում:

«Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

1-ին կուրս

Նունե Եգորյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Աննա Ալեքսանյանը՝ «Հայ գրականություն» առարկայից, Անի Դալլաքյանը՝ «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներ» և «Երկրաչափություն» առարկաներից, Ռիտա Գրիգորյանը՝ «Ռուսաց լեզու» առարկայից, Անի Յուզբաշյանը՝ «Հայոց լեզու» առարկայից, Հարութ Օհանյանը՝ «Ֆիզկուլտուրա» առարկայից, Կամո Բեգլարյանը՝ «ՆԶՊ» առարկայից, Հեղինե Առաքելյանը՝ «Հայոց պատմություն» և «Հասարակագիտություն» առարկաներից:

2-րդ կուրս

Անի Դալլաքյանը՝ «Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշվի կիրառություններ» մոդուլից, Անուշ Փարսյանը՝ «Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ» առարկայից, Անի Սարգսյանը՝ «Տնտեսագիտության հիմունքներ» առարկայից, Սուսան Սահակյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Զարինե Աբգարյանը՝ «Ծրագրավորման հիմունքներ» և «Տեքստային և գործարար փաստաթղթերի մշակման տեխնոլոգիա» մոդուլներից, Հարութ Օհանյանը՝ «Ֆիզկուլտուրա» առարկայից, Ռիտա Գրիգորյանը՝ «Ռուսաց լեզու» առարկայից, Արուս Անդրիյանը՝ «Դիսկրետ մաթեմատիկայի հիմունքներ», «Անալիտիկ երկրաչափության տարրեր» և «Գծային հանրահաշվի տարրերը և ֆունկցիոնալ հավասարումների լուծման մոտավոր մեթոդները» մոդուլներից:

3-րդ կուրս

Տիգրան Հարությունյանը՝ «Համակարգչային ցանցեր, սարքավորումներ, ինֆորմացիայի պաշտպանությունը և հասցեավորման համակարգը ցանցերում» մոդուլից:

4-րդ կուրս

Տիրգրան Հարությունյանը՝ ուսումնական պրակտիկայից:

«Համակարգիչների շահագործում» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

Անի Սարգսյանը՝ «Ձեռներեցություն» մոդուլից, Զարինե Աբգարյանը՝ «Ներկայացումների պատրաստման խմբագիր» և «Էլեկտրոնային աղյուսակներ» մոդուլներից, Նունե Եգորյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Աննա Ամարյանը՝ «Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ» առարկայից, Տիգրան Հարությունյանը՝ «Հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ», «Վեկտորային գրաֆիկայի համակարգեր» և «Կետային գրաֆիկայի համակարգեր» մոդուլներից:

«Քույրական գործ» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

1-ին կուրս

Նունե Եգորյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Աննա Ալեքսանյանը՝ «Հայ գրականություն» առարկայից, Անի Դալլաքյանը՝ «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներ» և «Երկրաչափություն» առարկաներից, Ռիտա Գրիգորյանը՝ «Ռուսաց լեզու» առարկայից, Անի Յուզբաշյանը՝ «Հայոց լեզու» առարկայից, Հարութ Օհանյանը՝ «Ֆիզկուլտուրա» առարկայից, Կամո Բեգլարյանը՝ «ՆԶՊ» առարկայից, Հեղինե Առաքելյանը՝ «Հայոց պատմություն» և «Հասարակագիտություն» առարկաներից, Աննա Ամարյանը՝ «Կենսաբանություն» առարկայից:

2-րդ կուրս

Աննա Ամարյանը՝ «Ընդհանուր հիգիենա էկոլոգիայի հիմունքներով» և «Մարդու կենսագործունեության փուլերը և քույրական ծառայությունները տարբեր սեռատարիքային խմբերում» առարկաներից, Լիաննա Գևորգյանը՝ «Անատոմիա, ֆիզիոլոգիա՝ պաթոլոգիայի հիմունքներով» առարկայից, Սուսան Սահակյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Հարութ Օհանյանը՝ «Ֆիզկուլտուրա» առարկայից, Մարգարիտա Զադայանը՝ «Մանրէաբանության, վիրուսոլոգիայի, իմունոլոգիայի հիմունքներ» առարկայից, Անուշ Փարսյանը՝ «Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ» առարկայից, Գայանե Գրիգորյանը՝ «Քույրական գործի հիմունքներ» առարկայից:

3-րդ կուրս

Բելա Վարդանյանը՝ «Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ» առարկայից, Զարինե Աբգարյանը՝ «Համակարգչային օպերատորություն» առարկայից, Լիաննա Գևորգյանը՝ «Ընտանեկան բուժքույրության հիմունքներ» առարկայից, Սոնա Անտոնյանը՝ «Քույրական գործը մանկաբուժությունում» առարկայից, Սուսան Հայրապետյանը՝ «Քույրական գործը թերապիայում» առարկայից, Աիդա Հարությունյանը՝ «Քույրական գործը վիրաբուժությունում» առարկայից, Թեհմիան Դանիելյանը՝ «Քույրական գործը վարակիչ հիվանդությունների ժամանակ» առարկայից:

«Մանկաբարձական գործ» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

3-րդ կուրս

Բելա Վարդանյանը՝ «Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ» առարկայից, Զարինե Աբգարյանը՝ «Համակարգչային օպերատորություն» առարկայից, Սոնա Անտոնյանը՝ «Մանկաբուժություն» առարկայից, Սուսան Հայրապետյանը՝ «Թերապիա» առարկայից, Աիդա Հարությունյանը՝ «Վիրաբուժություն» առարկայից, Կարինե Յոլյանը՝ «Մանկաբարձություն» առարկայից:

«Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

Աննա Ամարյանը՝ «Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ» առարկայից, Տիգրան Հարությունյանը՝ «Ձեռներեցություն» մոդուլից, Սուսան Սահակյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Օլյա Ալեքսանյանը՝ «Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ» առարկայից, Կամո Բեգլարյանը՝ «Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր» առարկայից:

«Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

2-րդ կուրս

Սուսան Սահակյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Ռիտա Գրիգորյանը՝ «Ռուսաց լեզու» առարկայից, Աննա Ալեքսանյանը՝ «Մանկական գրականություն և ժողովրդական բանահյուսություն» մոդուլից, Կամո Բեգլարյանը՝ «Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր» առարկայից:

«Խոհարարական գործ» մասնագիտությունում էլեկտրոնային փոստով նյութեր են ուղարկել, առցանց դասապրոցես են իրականացրել.

Տիգրան Հարությունյանը՝ «Ձեռներեցություն» մոդուլից, Օլյա Ալեքսանյանը՝ «Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ» առարկայից, Նունե Եգորյանը՝ «Անգլերեն» առարկայից, Գայանե Վարդանյանը՝ «Ֆուրշեթների նախապատրաստում և կազմակերպում» մոդուլից:

«Խոհարարական գործ» մասնագիտության ուսանողները նաև տեսաձայնագրել են իրենց գործնական աշխատանքները, որոնք ներկայացնում ենք ստորև.

ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ: ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | ԱՎԵԼԱՑՐԵԼ Է: ԽՄԲԱԳԻՐ (15.05.2020)
ԴԻՏՈՒՄՆԵՐ: 401 | ՎԱՐԿԱՆԻՇ: 0.0/0
Գորիսի պետական քոլեջի բժշկական մասնագիտությունները
Գորիսի պետական քոլեջի բժշկական մասնագիտությունները

Քոլեջի այցը Որոտանի, Քարահունջի, Հարթաշենի, Վերիշենի և Ակների դպրոցներ
Քոլեջի այցը Որոտանի, Քարահունջի, Հարթաշենի, Վերիշենի և Ակների դպրոցներ

Գորիսի պետական քոլեջի ուսանողներն այցելեցին «ՕգմենթԱր» ընկերություն
Գորիսի պետական քոլեջի ուսանողներն այցելեցին «ՕգմենթԱր» ընկերություն

ԳՊՔ-ում հունիսի 8-ին տեղի կունենա  «Վերջին զանգ» միջոցառումը
ԳՊՔ-ում հունիսի 8-ին տեղի կունենա «Վերջին զանգ» միջոցառումը

Գորիսի պետական քոլեջի ուսանողները ներկայացրեցին բեմադրություն՝ «Ռոմեո եւ Ջուլիետ» պիեսի հիման վրա (տեսանյութ)
Գորիսի պետական քոլեջի ուսանողները ներկայացրեցին բեմադրություն՝ «Ռոմեո եւ Ջուլիետ» պիեսի հիման վրա (տեսանյութ)

Ժամանակի օվկիանում` առանց նավաբեկության
Ժամանակի օվկիանում` առանց նավաբեկության