13.07.2020թ., Երկուշաբթի
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
0732.06.4 «ԱՏԱՂՁԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ՄԱՆՐԱՀԱՏԱԿԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ԱՊԱԿԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
»
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
 
Մասնագետի որակավորումը` հյուսն, ատաղձագործ (плотник)
Կրթությունը` նախնական մասնագիտական (արհեստագործական)
Կրթության հիմքը՝  հիմնական ընդհանուր կրթությամբ
Կրթության տևողությունը՝  հիմնական ընդհանուր կրթությամբ - 3 տարի
Ուսուցման ձևը` առկա (ցերեկային) 
Անվճար և վճարովի
 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության «Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական աշխատանքներ» մասնագիտությունը Գորիսի պետական քոլեջում գործում է 2012 թվականից: Շրջանավարտները ստանում են «Հյուսն, ատաղձագործ» որակավորմամբ դիպլոմներ: Ուսանողների թիվը 20-ն է, ուսուցումը՝ 3 տարի տևողությամբ, առկա:
 
 
  Շրջանավարտների համար ապահովվում է ժամանաակից անհատի և քաղաքացու ձևավորման պահանջներին համապատասխան մշակույթի և պատմության վերաբերյալ գիտելիքների յուրացումը՝ մասնագիտության գործունեության ընթացքում կիրառելու համար: 
 Ուսանողները պետք է յուրացնեն փայտամշակման հաստոցներով տարբեր շինարարական աշխատանքներ: