10.07.2020թ., Ուրբաթ
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
1012.01.4  «ՎԱՐՍԱՎԻՐԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ ԵՎ ԶԱՐԴԱՅԻՆ ԴԻՄԱՀԱՐԴԱՐՈՒՄ»
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
 
Մասնագետի որակավորումը` դիմահարդար
Կրթությունը` նախնական մասնագիտական (արհեստագործական)
Կրթության հիմքը՝  միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ
Կրթության տևողությունը՝  միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ - 1 տարի
Ուսուցման ձևը` առկա (ցերեկային)
Անվճար և վճարովի

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 1012.01.4 «Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում» մասնագիտության 1012.01.02.4 «Դիմահարդար» որակավորմամբ մասնագետն իրականացնում է հետևյալ զբաղմունքները.

  1. ձեռքերի մատնահարդար,
  2. ոտքերի մատնահարդար:

   

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 1012.01.4 «Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում» մասնագիտության 1012.01.01.4 «Մատնահարդար» որակավորմամբ մասնագետի մասնագիտական գործունեության պարտականություններն են.

  1. Հաճախորդի ձեռքերի կամ ոտքերի եղունգների, մաշկի արտաքին զննում և վիճակի գնահատում,
  2. Հաճախորդի հետ հստակեցում և համաձայնեցում մատուցվող ծառայությունների համալիրի շուրջ,
  3. Ձեռքի մատնահարդարման աշխատանքների իրականացում,
  4. Ոտքի մատնահարդարման աշխատանքների իրականացում,
  5. Խորհրդատվության տրամադրում: