10.07.2020թ., Ուրբաթ

2-ՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿՈւՄ ԼՈւԾԱՐՔՆԵՐ ՈւՆԵՑՈՂ ՈւՍԱՆՈՂՆԵՐ


ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՐՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում 3-րդ
Դեղագործություն 3-րդ
Քույրական գործ 4-րդ
Ատաղձագործական, ապակեգործական, մանրահատակագործական աշխատանքներ 2-րդ