08.03.2021թ., Երկուշաբթի

2-ՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ՍՏՈՒԳԱՐՔՆԵՐԻ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ


ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՐՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում 1-ԻՆ
Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում 2-րդ
Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում 3-րդ
Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում 4-րդ
Համակարգիչների շահագործում 1-ին
Մանկաբարձական գործ 2-րդ
Մանկաբարձական գործ 4-րդ
Քույրական գործ 1-ին
Քույրական գործ 2-րդ
Քույրական գործ 3-րդ
Դեղագործություն 2-րդ
Նախադպրոցական կրթություն 2-րդ
Նախադպրոցական կրթություն 3-րդ
Ատաղձագործական, ապակեգործական, մանրահատակագործական աշխատանքներ 1-ին
Ատաղձագործական, ապակեգործական, մանրահատակագործական աշխատանքներ 2-րդ
Ատաղձագործական, ապակեգործական, մանրահատակագործական աշխատանքներ 3-րդ
Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում 1-ին
Խոհարարական գործ 1-ին
Կարի արտադրության տեխնոլոգիա 3-րդ
Քանդակագործություն և գեղանկարչություն 3-րդ