22.09.2020թ., Երեքշաբթի

1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ՍՏՈՒԳԱՐՔՆԵՐԻ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ


ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՐՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում 1-ԻՆ
Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում 2-րդ
Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում 3-րդ
Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում 4-րդ
Համակարգիչների շահագործում 1-ին
Մանկաբարձական գործ 3-րդ
Քույրական գործ 1-ին
Քույրական գործ 2-րդ
Քույրական գործ 3-րդ
Քույրական գործ 4-րդ
Դեղագործություն 3-րդ
Նախադպրոցական կրթություն 2-րդ
Նախադպրոցական կրթություն 3-րդ
Ատաղձագործական, ապակեգործական, մանրահատակագործական աշխատանքներ 1-ին
Ատաղձագործական, ապակեգործական, մանրահատակագործական աշխատանքներ 2-րդ
Ատաղձագործական, ապակեգործական, մանրահատակագործական աշխատանքներ 3-րդ
Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում (մատնահարդար) 1-ին
Խոհարարական գործ 1-ին

ՀԵՌԱԿԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՐՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
Նախադպրոցական կրթություն (հեռակա) 2-րդ