11.07.2020թ., Շաբաթ
ԿԱՐԳԵՐԻ, ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Ստորև հրապարակված են կարգերի, կանոնակարգերի նախագծեր, որոնք գտնվում են քննարկման փուլում: Ամբիոններում, մեթոդմիավորումներում քննարկվելուց հետո կքննարկվեն նաև քոլեջի Մանկավարժական խորհրդում և Կառավարման խորհրդում: Հաստատումից հետո կհրապարակվեն «ՕՐԵՆՔՆԵՐ: ԿԱՐԳԵՐ» բաժնում:
 
ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ